ABOUT DRAGON TRAVEL

菩萨蛮①·秋

八月花黄三千里,一河细柳伴风高。

满目帘影红,金色又相同。

无心忆谁来,酒香撞入怀。

约君出城醉,归来是何岁?注释:①菩萨蛮:词牌名。